„Twój doradca podatkowy w Hamburgu”

 
 

Usługi

Doradztwo podatkowe

 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych np.:
  • deklaracji dot. podatku dochodowego,
  • deklaracji dot. podatku od działalności gospodarczej,
  • deklaracji dot. podatku od osób prawnych,
  • deklaracji dot. podatku od towarów i usług,
  • deklaracji podatkowych dot. spadku oraz deklaracji dot. podatku od darowizn)
 • Kontrola decyzji podatkowych
 • Pertraktacje z urzędem skarbowym (sprzeciwy) lub z sądem finansowym (skargi)
 • Wsparcie podczas kontroli podatkowych urzędu skarbowego
 • Przedkładanie stanowisk i ekspertyz w pojedynczych sprawach podatkowych
 • Optymalizacja podatkowa do celów międzynarodowych
 • Doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej

Księgowość i roczne sprawozdanie finansowe

 • Księgowość miesięczna lub kwartalna
 • Okresowe deklaracje dot. podatku od towarów i usług
 • Informacje podsumowujące
 • Rachunki nadwyżek przychodów
 • Roczne sprawozdania finansowe (kształtowanie bilansu podatkowego / wyniku podatkowego na podstawie bilansu handlowego)
 • Elektroniczna publikacja rocznych sprawozdań finansowych

Płace

 • Obliczenia wynagrodzeń
 • Zgłaszanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Rejestrowanie, wyrejestrowywanie, przerejestrowywanie w kasach chorych